Różnica między rehabilitacją a fizykoterapią

Rehabilitacja to proces powrotu pacjenta do stanu pierwotnego. Można ją zdefiniować jako przywrócenie dobrego stanu zdrowia, zdolności do pracy. Rehabilitacja to szerokie pojęcie, w którym mieści się również fizykoterapia.

Przykład: Osoba ze złamaną ręką podlega zabiegom zarówno fizykoterapii jak i rehabilitacji, jednak podczas gdy pierwsze pojęcie oznacza leczenie, które polega na działaniu za pomocą różnych postaci energii np. mechanicznej, cieplnej, świetlnej, wytwarzanej za pomocą specjalnych urządzeń to pojęcie „rehabilitacji” określa proces medyczno-społeczny, w którym pacjent wraca do normalnego życia w społeczeństwie po wypadku lub innej sytuacji losowej, w której została utracona sprawność fizyczna, psychiczna lub spowodowanej przez wady wrodzone.

Aby całkowicie przywrócić stan pacjenta, specjaliści powinni znać szczegóły i przyczynę choroby, aby można było opracować spersonalizowany plan rehabilitacji, a także zapobiec przyszłemu atakowi choroby.

Rehabilitacja może odnosić się do:

  • Ponownego uczenia się umiejętności mowy, codziennych czynności życiowych itp.
  • Odzyskiwanie sił po wypadku
  • Nauki wykonywania zadań.

W fizykoterapii słowo fizyko wyraźnie wskazuje, że jest to terapia związana z fizycznymi częściami cierpiących pacjentów. Fizykoterapia skupia się głównie na ruchu narządów ciała i sile ciała, dostarcza organizmowi konkretnych bodźców.

rehabilitacja

W procesie rehabilitacji może zaistnieć potrzeba fizykoterapii ale nie jest to wymagane, aby w każdym procesie była ona wykorzystana.

Przykładowo jeśli mamy do czynienia z udarem, w którym część ciała jest sparaliżowana, wówczas fizykoterapia jest łączona z innymi terapiami ruchu, ćwiczeń i pracy manualnej w celu przywrócenia funkcji.

W przypadku udaru wykonuje się fizykoterapię, terapię zajęciową, logopedię i inne terapie, w których to fizykoterapia pomaga wzmocnić partie ciała. Terapie zajęciowe mają za zadanie pomóc w wykonywaniu codziennych czynności a logopedia pomaga pacjentowi rozmawiać bez stresu.

Istnieją pewne różnice techniczne między fizykoterapią a terapią zajęciową, ale obie terapie uczą podobnych rzeczy, takich jak korzystanie z wózka inwalidzkiego, chodzenie, sięganie i chwytanie czegoś. Obie mają na celu uczynienie pacjenta bardziej niezależnym i gotowym do codziennych czynności. Terapeuci zajęciowi skupiają się głównie na czynnościach związanych z „zawodem”. Oni również skupiają się na codziennych czynnościach, takich jak ubieranie, gotowanie itp.

Wraz z postępem technologii i nauk medycznych urazy takie jak udar mózgu, urazowe uszkodzenie mózgu, dystonia, drżenie mogą być całkowicie wyleczone.

Rehabilitacja i fizykoterapia gdzie znajdę najlepszą pomoc?

Proces rehabilitacji jest wykonywany przez zespół profesjonalistów, którzy posiadają szczegółową wiedzę na temat specjalnych procesów związanych z rehabilitacją i zwykle odbywa się w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, gdzie w proces leczenia zaangażowany jest cały zespół fachowców.

Fizykoterapia natomiast może odbywać się w przychodniach, prywatnych gabinetach a także ośrodkach rehabilitacyjnych w których specjalista fizykoterapii poradzi sobie samodzielnie.

W Centrum Rehabilitacji Szpitala Eskulap mamy świetny zespół profesjonalistów skupiającym się głównie na przywróceniu pacjentowi normalnego życia. Będąc w naszym centrum możesz być pewny, że jesteś w dobrych rękach, postawimy Cię na nogi.

Call Now Button
T
Centrum Rehabilitacji Eskulap