Kinetic Control i Performance Stability

Terapia funkcjonalna wraz z analizą ryzyka dysfunkcji ruchu.

Metoda Kinetic Control i Performance Stability bazuje na koncepcji dynamicznej stabilności i równowagi mięśniowej. W ramach tej koncepcji przyjmuje się, że system ruchu jest źródłem dysfunkcji i symptomów z nim związanych.

Obie metody są doskonałymi narzędziami diagnostycznymi oraz terapeutycznymi wykorzystywanymi przy dysfunkcji narządu ruchu. Metody te pozwalają na ocenę balansu oraz motoryki mięśniowej. Pacjent otrzymuje indywidualny program terapeutyczny dzięki dokładnej analizie i identyfikacji słabych połączeń w łańcuchach kinematycznych.  Obie metody pozwalają na prewencję urazów sportowych i szybki powrót do aktywności.

 

Leczenie zaburzeń równowagi mięśniowej.

W ramach tej metody, terapeuta dokonuje klasyfikacji systemu mięśni wraz z typowymi wzorcami dysfunkcji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym systemie. Głównym problemem branym pod uwagę podczas pracy tą metodą jest tzw. niestabilność ruchu oraz utrata kontroli nad zakresem ruchu. Te dwie cechy są zazwyczaj źródłem bólu i dysfunkcji. Wskazówki opracowane przez twórców metody pozwalają na redukcję niepożądanych efektów poprzez kontrolę motoryczną lub trening oparty na wzmacnianiu mięśni – wszystko po to, aby pacjent odzyskał pełną funkcję ruchu oraz kontrolę nad nim.

Metoda należy do grupy procesów terapeutycznych opartych na badaniach naukowych (evidence-based). Jest stosowana przede wszystkim w prewencji urazów sportowych i leczeniu dysfunkcji narządu ruchu.

  • ból i ograniczone ruchy
  • przeciążenie układu kostno-mięśniowego
  • niewłaściwa postawa ciała
  • długotrwałe pozycje wymuszone
  • osłabienie siły oraz nadmierne napięcie mięśni
  • pogorszenie stabilności
  • niekontrolowane ruchy

Zobacz również:

Call Now Button
T
Centrum Rehabilitacji Eskulap