Biofeedback

 

Biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback) definiowane jest jako “metoda treningu ciała-umysłu, która pomaga pacjentom osiągnąć świadomość oraz kontrolę procesów fizjologicznych”.

Metoda ta znajduje zastosowanie w wielu obszarach rehabilitacji, a sprzęt do biofeedbacku staje się obecnie standardowym nowoczesnych  sal terapeutycznych. Zarówno w prewencji urazów sportowych jak  rehabilitacji neurologicznej biofeedback jest coraz częstszym elementem oddziaływań terapeutycznych.

W obszarach takich jak rehabilitacja sportowa, metoda biofeedback, wykorzystując aparaturę elektroniczną, pozwala osobie uczyć się, w jaki sposób zmieniać nieprawidłowe wzorce ruchowe, jak np. nieprawidłowa technika biegu czy niewłaściwy wzorzec ruchu  specyficzny dla danej dyscypliny (crossfit, triathlon czy pilates albo joga) tak, aby poprawić ergonomię ruchu, zmniejszyć ryzyko urazu oraz poprawić możliwości uzyskania lepszego wyniku.

Call Now Button
T
Centrum Rehabilitacji Eskulap